Husk at indstille!


Vi skal have DOF-skoler på scenen til uddelingen af Aftenskolernes Pris.

Støtte til din aftenskole


DOF har en række puljer, der støtter din aftenskoles aktiviteter.

DOF Underviser


På DOF's side for undervisere kan du finde kurser, inspiration, jobs og meget mere ...

Nyheder

Se alle nyheder
23. maj 2017

DOF Kursusdage 2017

Èn fælles weekend for tre fagligheder: Så er det igen tid til inspiration og kollegialt samvær på DOF Kursusdage 2017! Få en god optakt til efterårssæsonen ved at tage med på DOF Kursusdage i starten af september, hvor du i skønne omgivelser bliver inspireret af kloge og kreative folk, der er klar til at give dig en saltvandsindsprøjtning. DOF Kursusdage har tre ’fagsøjler’ - og du vælger dig ind på én af dem ved din tilmelding. Med en blanding af fællesoplæg og -aktiviteter og helt fagspecifikke emner er DOF Kursusdage et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra mennesker med en anden tilgang til aftenskolelivet. DOF Kursusdage 2017 starter fredag eftermiddag den 1. september, og vi glæder os til at se dig! Du kan læse mere om weekenden og tilmelde dig hér: Tilmelding for musikundervisere   Tilmelding for undervisere i sundhed og bevægelse Tilmelding for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer 

23. maj 2017

Landsmøde 2017

Mental sundhed og udvikling af folkeoplysningen var overskrifterne for årets landsmøde - og dertil DOF's generalforsamling, der holdes hvert andet år. I år fandt det sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 20. og 21. maj. En dejlig weekend i godt selskab har fået sin ende. Årets landsmøde var rigt på begivenheder: Ingolf Christensen blev genvalgt som formand. Vi fik en række spændende og inspirerende oplæg om bl.a. sundhed, trivsel og om at være flink. Connie Wissing Larsen blev udnævnt til Fyrtårn i Folkeoplysningen. Vi uddelte Initiativprisen til Den Rytmiske i Nordkraft og DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole. Vi fik uddelt DOF-Prisen til P1's Anne Haubek. Vi fik snakket, udvekslet erfaringer og hygget! Og meget andet ... Du kan se billeder fra Landsmødet på Facebook . Oplæg mv. ABC for mental sundhed ved Line Nielsen (pdf) Indbydelse, program og tilmelding Indbydelse med program og tilmeldingsskema er sendt ud med brevpost til alle DOF's medlemsskoler - men kan også hentes elektronisk herunder. Indbydelse og program (pdf) Bilag til generalforsamlingen jf. endelig dagsorden Endelig dagsorden Vedtægter for Dansk Oplysnings Forbund Forretningsorden for generalforsamlingen Årsberetning 2015-2016 Årsregnskab 2015 og Revisionsprotokollat 2015 Årsregnskab 2016 og Revisionsprotokollat 2016 Budget 2017 samt prognose for 2018/2019 Principper for beregning af kontingentstørrelse 2018-2019 Indkomne forslag - Ledsagerkort Kandidatliste til valg af landsformand Virksomhedstrategi 2017

18. maj 2017

Gode argumenter for aftenskolen

Fortæl din kommune om de mange gode effekter af at gå i aftenskole! DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund lavet folderen: Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering. Folderen er en samling af gode argumenter for, hvorfor det giver mening for en kommune at prioritere aftenskoleområdet og aftenskolerne som samarbejdspartnere i en lang række opgaver. Folderen har til hensigt at skærpe opmærksomheden på at agere politisk, ligesom pjecen har ideer/statements, som kan bruges lokalt i interessevaretagelsen. Folderen er tænkt som en intern argumentbank for skoleledere og bestyrelser – og det er altså ikke tanken, at den skal deles ud til kommuner og andre. Afsættet er aftenskolefolk, der sidder i samråd, eller som gerne vil komme til at sidde i et samråd. Kontakt gerne Robin Kristiansen, hvis du har brug for ideer eller vejledning til at bruge folderen og dens argumenter i din kommune. Hent folderen elektronisk her (pdf) Eller kontakt Lars Refsing for at få den tilsendt i trykt udgave.

Det sker i DOF

Kurser

 • Sommerkursus 2017 - Fortid, nutid, fremtid

  Hotel Dagmar, Ribe d. 18. jun i Ribe

  Sommerkursus 2017 – Fortid, nutid, fremtid 18. til 21. juni 2017 Hotel Dagmar i Ribe Så er det blevet tid til DOF´s hyggelige og lærerige Sommerkursus anno 2017. Dette år afholdes sommerkurset på Hotel Dagmar i smukke og historiske Ribe, som danner rammen om nogle dage, hvor vi både via omgivelserne, men også via dagenes indhold kommer til at kredse om vores historiske ophav, vores nutidige situation og udfordringer, og hvordan vi bør eller kan gå fremtiden i møde. Også i år vil der selvfølgelig være en spændende udflugtsdag på programmet. Vi glæder os til at se jer til nogle inspirerende og spændende dage!   Søndag den 18.6. 15. 00   Ankomst og kaffe 15.30 – 17.30  Guidet gåtur og rundvisning i Ribe by 18.00   Middag  19.00 – 21.00  Den danske reformation ... før reformationen, ved Rasmus H.C. Dreyer De fleste danskere vil kunne huske året 1536 som året for den danske reformation. Men reformationen af Danmark var i gang meget før. Det er lige før, vi kan sige, at reformationen herhjemme også begyndte i 1517. Den gang ville Christian 2. sætte gang i reformer af kirke og samfund. Det kostede ham kongegerningen. I stedet hyrede rigsrådet Frederik 1. til at forfølge lutheranske kættere. Det gik lige modsat. Reformationen kom til Danmark. Og de danske reformatorer ville gå længere end Luther: De ville have ordnet de danske byer efter Guds lov. De ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt igen. Koste hvad det ville. Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst ved Roskilde Domkirke og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Han har i en årrække været ansat som forsker på Afd. for Kirkehistorie, Københavns Universitet, og udgivet flere artikler om netop den tidlige reformation. Han arbejder lige nu på en større afhandling om den danske reformator Hans Tausen.  21.00   Kaffe   Mandag den 19.6. 9.00 – 11.00   Ledelse af primadonnaer, ved Helle Hein At være leder eller bestyrelse for aftenskoleundervisere kan være sin sag. Ofte er underviserne ikke ansat på fuld tid, man ser dem ikke på daglig basis, de arbejder selvstændigt – og de kan have vidt forskellige bevæggrunde for at arbejde i en aftenskole. Så hvordan leder man sådan en gruppe medarbejdere, der tit har vidt forskellige baggrunde og deres virke i aftenskolen som bibeskæftigelse. Hvordan motiverer man dem? Fælles for dem alle er, at de er højtspecialiserede på hver deres felt. Helle Hein vil i dette oplæg give sit bud på, hvordan man leder disse medarbejdere: Højtspecialiserede medarbejdere er uundværlige, men de er også besværlige. Samtidig er de vidt forskellige. De motiveres af forskellige ting og har forskellige ledelsesbehov. De har forskellige værdier og forskelligt forhold til arbejdet. Nogle går altid til tiden, mens andre næsten ikke kan slippe arbejdet. Nogle tænder på visioner, andre på regler og rammer. Nogle finder deres primære motivation på arbejdet, andre i fritiden. Mange af dem har fået ry for at være ledelsesresistente primadonnaer. I foredraget nuanceres billedet af de højtspecialiserede medarbejdere. Der præsenteres fire arketyper af højtspecialiserede medarbejdere, som har hver deres distinkte motivationsprofil. De går på arbejde med hver deres drivkraft i jagten på hver deres kick. Hvordan håndterer man ledelsesmæssigt bedst de forskellige arketyper? Hvilke ledelsesbehov har de, og hvordan får man det bedste ud af dem? Og hvordan håndterer man dem, der søger deres primære kick uden for det betalte arbejde? Helle Hedegaard Hein er cand.merc. og ph.d. Hun har forsket i ledelse af højtspecialiserede medarbejdere i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet og senere på Det Kongelige Teater, som hun i ca. 4 år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på højtspecialiserede medarbejdere. Hun har efterfølgende lavet forskningsprojekter, der har fokuseret på ledelse af gymnasielærere og ledelse i den diakonale verden (herunder ledelse af frivillige). Hun er p.t. engageret i forskellige forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af ledelse af højtspecialiserede medarbejdere, herunder talentudvikling, kreativitet og rammerne for vidensarbejde. Hun arbejder som selvstændig forsker og er desuden forfatter, foredragsholder og ledelseskonsulent. 11.00  Formiddagskaffe 11.15-12.15   Workshop   I forlængelse af Helle Heins oplæg faciliteres en workshop, hvor vi udvekslinger erfaringer og tager et spadestik dybere. 12.15  Frokost 13.15  Afgang fra hotellet 13.30-14.30   Rundvisning på Ribe Kunstmuseum ”TESER. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen” I anledning af Reformationsjubilæet er 25 danske kunstnere blevet   inviteret til at reflektere over reformationen og dens betydning. Vi får en rundvisning på museet og hører om den aktuelle særudstilling.   Der vil efterfølgende være tid til at gå på opdagelse på museet på egen hånd. 15.30  Kaffe og sødt på hotellet   16.00-18.00    Fra pakistaner til paki-daner, ved Rushy Rashid Højbjerg Hvad kalder vi de fremmede og hvorfor? Hvorfor bruger Rushy Rashid   ordet paki-daner? Med udgangspunkt i sin egen personlige udvikling -   fra en traditionel pakistansk pige til en moderne karrierekvinde –    handler dette foredrag om integration og assimilation. Og om hvordan integrationen tackles i det danske samfund og hvordan det kommer til at se ud i  fremtiden – eller bør se ud. Er der håb forude eller ser vi en øget polarisering og isolering af de forskellige grupper? Har Jante en pakistansk bror og hvor stor en rolle  spiller han i, at integrationen lykkes for nogle familier frem for andre? Et spændende og provokerende foredrag hvor Rushy Rashid tager fat i den danske  akilleshæl, Jante, og sætter den i perspektiv over for den danske selvforståelse og  indgangsvinkel til integrationen. 18.30 Middag   Tirsdag den 20.6. 9.00  Udflugtsdag (nærmere program senere) 18.00 Hjemkomst til hotellet 19.00  Festmiddag   Onsdag den 21.6. 9.30   Optimisten – Den virkelige Vinder, ved Henrik Mathiasen Henrik Mathiasen præsenterer sig selv som ”erklæret optimist” og har gennem årene inspireret en perlerække af danske og udenlandske virksomheder i optimismens mentale værktøjer. Under sine foredrag og gennem sine bøger dokumenterer han, hvordan personer opnår mere succes både personligt og professionelt gennem et bevidst valg om en optimistisk tilgang. Henrik argumenterer samtidigt for, hvorfor optimisme intet har med det berømte ”positiv politi” at gøre. Altså dem, der synes at alt bare er fantastisk. Dette er urealistisk. Alle mennesker oplever modgang i deres liv og det er her, hvor optimisterne adskiller sig fra pessimisterne. Hvor pessimisterne sætter sig ned og beklager den opståede modgang, så reagerer optimisterne helt anderledes. De anerkender modgangen, men siger herefter: ”Det var ikke så godt det der – men hvad kan jeg gøre ved det”? Vi slutter af med en god indsprøjtning energi og redskaber til positivitet, som du kan  tage med i din hverdag og ud i aftenskoleverdenen.   11.30   Afrunding 12.00 Frokost og afrejse (Ret til ændringer forbeholdes)   OBS.:  Højst to tilmeldinger fra samme aftenskole (derefter skrives op på venteliste) Sted Hotel Dagmar, Torvet 1, 6760 Ribe Pris 1800 kr per person inkl overnatning og forplejning Overnatning i enkeltværelse. Ved ønske om overnatning i dobbeltværelse kontakt Lars Refsing på:  lr@danskoplysning.dk . Forplejning inkluderer vin til middagen samt 1 øl/ vand til frokost Tilmeldingsfrist 19. maj 2017 Se programmet i pdf hér  (programmet for udflugtsdagen ligger seperat) Se program for udflugtsdagen hér (pdf)

 • Præsentation af VuptiWeb

  Best Western Hotel Fredericia d. 11. jun i Fredericia

  Målgruppe Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale, som ønsker eller har en hjemmeside i VuptiWeb Mål & indhold Formålet med dagen er at præsentere deltagere for det nye VuptiWebs CMS miljø.  Vi vil gennemgå de forskellige grundlæggende muligheder og værktøjer, og dermed sætte deltagerne i stand til selv at betjene det nye system. På dagen vil følgende emner blandt andet indgå: •     Logik bag hjemmesider, link-navigation, domænenavne og best practices •     Brugerfladen i VuptiWeb •     Beskrivelse af de enkelte funktioner og begreber (indhold, media, udgivelse) •     Valg af design/layout •     Udvikling af tekst-baserede sider •     Udvikling og visning af DOFPro-relaterede sider (kataloger, kategorier) Der vil denne dag ikke være mulighed for at arbejde detaljeret med de enkelte skolers hjemmesider. Forud for dagen må deltagerne gerne sende spørgsmål vedr. brug af systemet til Martin Michel på mail: mm@danskoplysning.dk (senest den 5. juni 2017). Instruktører Martin Michel Tid  Søndag den 11. juni 2017, kl. 9-15 Sted  Best Western Plus Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,7000 Fredericia   Pris  Gratis. Tilmelding dog nødvendig! Tilmeldingsfrist Mandag den 29. maj 2017 Se kursusopslag hér (pdf)

 • Billedbehandling med Photoshop Elements

  DOF, Roskilde d. 1. jun i Roskilde

  Målgruppe Aftenskoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale, der har kendskab til brug af digitalkamera og elementært kendskab til Windows. Mål & Indhold Kurset omfatter en introduktion til og demonstration af mulighederne i billedbehandlingsprogrammet Photoshop Elements. Kurset omfatter dels en teoretisk introduktion til billedbehandling og en god mulighed for at efterprøve teorierne i praksis. Kurset vil være relevant for enhver, der ønsker at bearbejde og forbedre sine billeder, så de bliver bedst mulige til formålet uanset om det er til hjemmesider, brochurer eller plakater. OBS.: Deltagere bedes medbringe egen bærbar computer med installeret Photoshop Elements. Programmet kan købes via DOF til favorabel pris. Ønsker man at købe Photoshop Elements og Premier Elements i samlet pakke er det også muligt. Henvendelse til Lars Refsing på tlf. 70 20 60 20. Instruktør  Brian Rasmussen fra firmaet Workflow Tid Torsdag den 1. juni 2017, kl. 10-16 Sted  DOF, Ny Østergade 7, 1.sal, 4000 Roskilde Tilmeldingsfrist 19. maj 2017 Se kursusopslag hér (pdf)

Se alle kurser

Møder

 • Skoleledernetværk Region Midtjylland

  MarselisborgCentret, Århus d. 30. aug i Århus C

  Bliv en del af netværket Er du leder af en DOF skole i Region Midtjylland, så er dette netværk for dig. Her kan du møde kolleger fra andre skoler og få inspiration til dit eget arbejde, eller få sparring og andres meninger om særlige eller svære emner, som du måske går og tumler med. Der er kort sagt plads til at snakke om stort og småt. Møderne er hyggelige og samtidig et fortroligt rum. Du kan selv byde ind med det, du ønsker at drøfte, eller du kan bare møde op og lade dig inspirere af andre. Har du på forhånd emner, som du ønsker at sætte på dagsordenen kan du indsende dem til foreningskonsulent Anne Refsgaard på ar@danskoplysning.dk eller tlf. 2712 0939. Der er også mulighed for at komme med emner på selve mødet. Næste møde: Netværksmøde den 30. august 2017 i Aarhus Foreløbigt program: 1. Velkomst og præsentation 2. Foreslåede emner fra sidste møde:     Arbejdsgiverrollen, motivation og ejerskab blandt ansatte 3. Åbent for forslag fra deltagerne 4. Næste møde. Emner, tid og sted. Sæt kryds i kalenderen  nu. Endelig dagsorden med uddybning af de enkelte punkter udsendes senere. Vel mødt! Tid: Onsdag d. 30. august 2017 kl. 16.00-20.00 Sted: Marselisborg Centret, P. P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C Tilmelding: Senest onsdag d. 23. august 2017

Se alle møder